Jak Kronospan dba o ekologię?

Wspaniała wiadomość dla wszystkich mieszkańców Szczecinka i okolic. Mieszcząca się w Szczecinku nowoczesna fabryka Kronospanu wkrótce postawi bardzo efektywny i innowacyjny system ochrony powietrza. Z pomocą wykorzystanej technologii, zanieczyszczenia, kurz i lotne związki organiczne, mogą zostać zredukowane już o 90-98 %.

Ochrona powietrza w Kronospanie

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Aby dostosować swoje zakłady do wymogów UE, Kronospan dopasuje własne mechanizmy przetwórcze pod kątem emisji przemysłowych oraz BAT, będącą aktualnie wiodącą stosowaną metodą produkcji płyt drewnopochodnych. Oprócz tych starań, Kronospan dokona inwestycji w UTWS – bardzo nowoczesną aparaturę, która służy do oczyszczania gazów odlotowych. UTWS to system urządzeń, mających na celu ochronę powietrza. Intencją UTWS jest nie tylko osuszenie zrębek, wykorzystywanych jako surowiec do wytwarzania płyt drewnopochodnych, ale również zapewnienie filtracji gazów odlotowych z pyłu. Dzięki UTWS rozgrzane opary nie mają styczności z wysuszonym drewnem, co pomaga zmniejszyć problem substancji emitowanych do atmosfery.

Kronospan – nowe rozwiązania składowania trocin

Kronospan Mielec

Działania Kronospanu przyczyniają się też do spełnienia postulatów, zgłaszanych przez osoby zamieszkałe w Mielcu. Podjęte czynności mają na celu zabezpieczenie magazynowania zrębek, postawienie ekranu dźwiękochłonnego i instalację tłumików hałasu.

Kronospan uchroni przed hałasem i pyłem

Kronospan Szczecinek

W fabryce w Mielcu zostały wykonane badania akustyczne, które pozwoliły na określenie źródła hałasu na terenie spółki. Ponadto zewnętrzna firma wykona analizę emisji pyłu, związanej między innymi z przewozem, przeładunkiem i składowaniem strużyn drewnianych, oraz przygotuje plan redukcji ich ilości.