Wentylacja

Podstawą każdego budynku jest sprawna wentylacja. Dopiero po dłuższym czasie zaniedbań jasny staje się związek między nieodpowiednią wentylacją a innymi niepożądanymi zjawiskami w naszych mieszkaniach czy miejscu pracy. Podstawą wentylacji jest nawiew powietrza równoważący jego wywiew.

Wentylacje oraz jej rodzaje

Wyróżnione są dwa podstawowe systemy wentylacji oraz tzw. system „kombinowany”. Najpopularniejsza wciąż pozostaje wentylacja naturalna, w której powietrze przenosi się poprzez procesy naturalne. Inną metodą jest mechaniczna wentylacja – cyrkulacja powietrza wymuszony jest przez specjalny sprzęt. Wyróżniona została także wentylacja hybrydowa.

Skutki źle zainstalowanej wentylacji

Źle działająca wentylacja wiąże się ze zbyt małą lub zbyt dużą zawartością tlenu w powietrzu. W pierwszym przypadku, osoby, które przebywają w pomieszczeniu mogą mieć bóle głowy – u niektórych mogą wystąpić nawet utrata przytomności. Taka sytuacja może również fatalnie wpływać na proces spalania w urządzeniach gazowych. Z kolei nadmiar tlenu w powietrzu powoduje nadpobudliwość i prowadzi do znacznego podwyższenia ciśnienia. To również wymarzone warunki do powstawania grzybów i pleśni.