Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest obligatoryjne?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas kursu słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów.