Archer kursy włoskiego

Czy warto się uczyć języka włoskiego?

Jakie jęzki obce są „w cenie”?

Znajomość języka angielskiego jest aktualnie umiejętnością podstawową, zatem, aby podnieść swoje umiejętności i pozycję na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu minimum średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do podstawowych języków należą: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej wydajny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a jednostką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej ceniony dla pracodawcy.

Dlaczego warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej intensywny, wiele francuskich i włoskich przedsiębiorstw uruchamia w Polsce swoje filie i fabryki. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z ważniejszych w Unii, a sami Włosi bardzo kiepsko znają języki obce. Język włoski zajmuje istotną pozycję, jako język techniczny w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Co więcej język włoski jest językiem ”oficjalnym” w dziedzinach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest problematyczna?

Język włoski jest niezmiernie łatwy do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych umiejętności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest łatwa – wystarczające jest nauczenie się podstawowych reguł językowych i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Prostota języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich bazuje na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych funkcjonuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a zatem uczmy się włoskiego!