Ekonomia, prawo, informatyka – najbardziej oblegane kierunki studiów

Wybór właściwego kierunku studiów to kwestia, z którą rok w rok mierzą się tysiące maturzystów. W wielu przypadkach wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki są najczęściej wybierana.

Popularne kierunki studiów

Pośród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na podium znajduje się informatyka. Maturzyści zainteresowani komputerami nierzadko decydują się również na studia pochodne, które mają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to oczywiście robotyka oraz automatyka, które nie są może kierunkami innowacyjnymi, jakkolwiek dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają głównie zarządzanie i psychologię. Kolejno w zestawieniach pojawiają się kierunki ekonomiczne (przykładowo rachunkowość i finanse), prawo, budownictwo bądź rozmaite filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej kandydatów na miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru matematyki, a także orientalistyki (japonistyka i sinologia). Ciężko dostać się też na wydziały związane z designem, kreowaniem wizerunku czy branżą filmową. Trzeba zaakcentować, iż spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków jednocześnie.

Jak trafnie wybrać kierunek studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku powinno się rozważyć swoje zainteresowania, ale też ewentualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że konkretny kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie uzupełniać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i zwykle nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Maturzysto, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można też dodatkowo zdobywać nowe umiejętności m.in. poprzez pomoc w wolontariatach czy studenckich kółkach. Powinno się spożytkować te lata jak najlepiej.