Scenariusz szkolenia – krótki poradnik

Zapotrzebowanie na tzw. twarde i miękkie szkolenia jest od jakiegoś czasu ogromne, co powoduje, iż duża część osób decyduje się, by zrobić kurs trenerski. Przygotowuje on do przeprowadzania szkoleń, a jednym z jego najistotniejszych elementów jest nauka odpowiedniego tworzenia scenariusza szkolenia.

Jak przygotować dobry scenariusz szkolenia?

Budując scenariusz szkolenia, trzeba pamiętać, że nie może on być zbyt sztywny. Grupy słuchaczy są różne, różne bywają też okoliczności, dlatego konieczne jest wprawdzie nakreślenie scenariusza, lecz również pamiętanie, że nie w każdym przypadku będzie się rygorystycznie go trzymać. Warto więc wziąć pod uwagę rozmaite możliwości oraz wyjścia. Jedną z najważniejszych spraw jest dostosowanie obszaru zagadnienia poruszanego na kursie do jego czasu. Temat nie powinien być ani zbyt szeroki, ani też zbyt zawężony. Nawet szkoleniowcy mający certyfikat trenerski wtedy, gdy planują scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasami doprecyzowywać zagadnienia. Równie ważną kwestią są cele szkolenia. Są one oczywiście różne, jednak w przypadku absolutnie każdego szkolenia celem musi być zmiana aktualnej sytuacji, a więc poprawienie określonych zdolności lub poprawa zachowania w określonych okolicznościach. Kiedy w trakcie podsumowania widoczne staje się, iż założenia te udało się osiągnąć, można to uznać za sukces, gdyż efekty te będą długotrwałe. Cel jest rzecz jasna ściśle związany z obszarem danego szkolenia.

Ćwiczenie główne – najważniejszy etap skutecznego scenariusza szkolenia

Po sprecyzowaniu celów nadchodzi czas na ułożenie głównego ćwiczenia, które jest kluczowe, mimo iż przeprowadza się je właściwie na koniec. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, dlatego jego znaczenie jest niebagatelne. W ćwiczeniu tym wykorzystuje się typowe narzędzia stosowane podczas szkoleń, czyli tak zwane dramy – narracje, symulacje, odgrywanie scenek, a także zazwyczaj dzieli się słuchaczy na grupki, co zapewnia efektywniejszą pracę oraz skraca dystans między uczestnikami. Aby możliwe jednak było wykonanie takiego ćwiczenia, trzeba także sprecyzować cele operacyjne, co jest następnym punktem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to zdolności czy umiejętności, jakie grupa musi prezentować, aby była w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Są one zależne od jego charakteru oraz dziedziny szkolenia. Zazwyczaj wypracowanie tych parametrów wymaga przeprowadzenia dodatkowych ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu niezbędne jest podsumowanie, w ramach którego uczestnicy opowiadają, czego się nauczyli. Podsumowania należy dokonać również na koniec spotkania.