Oświetlenie bezpieczeństwa – TM Technologie

Oświetlenie bezpieczeństwa jest jednym z typów oświetlenia awaryjnego. Posiada charakterystyczny wygląd: prostokątne znaki na zielonym tle. Jest to swoisty punkt odniesienia podczas braku prądu. Pomaga ludziom znajdującym się w budynku szybko wyjść na zewnątrz podczas pożaru lub innego niebezpieczeństwa. W niektórych sytuacjach brak elektryczności może mieć tragiczne skutki w postaci zagrożenia życia lub przerwania kluczowego procesu technologicznego.

Działanie i sterowanie oświetleniem bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa zostało stworzone po to, by zadbać o znajdujące się w pomieszczeniu osoby. Zdarza się, że w przypadku długotrwałej awarii , czy pożaru ludzie zachowują się intuicyjnie. Tego typu sytuacja wywołuje panikę, co z kolei może spowodować ogólne zamieszanie. Ucierpieć mogą nie tylko ludzie, ale także maszyny i środowisko. Dlatego też najważniejsze jest przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Skuteczną pomocą okazuje się wtedy oświetlenie bezpieczeństwa.

Oświetlenie bezpieczeństwa – działanie i rodzaje

Oświetlenie bezpieczeństwa jest wykorzystywane przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej oraz dużych zakładach przemysłowych. Poszczególne akty prawne opisują, jakie wymogi musi spełniać oświetlenie i, w jakich pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa musi być obligatoryjnie zamontowane. Są to na przykład: hale widowiskowe, obiekty sportowe, a także szpitale. Szczególnie ważne jest oświetlenie tzw.open space, drogi ewakuacyjnej oraz stref wysokiego ryzyka.