Co należy wiedzieć o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest zwrotem oznaczającym zdolność ogłoszenia upadłości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Dotychczas upadłość ogłosić mogły tylko podmioty gospodarcze. W efekcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoba traci cały majątek nazywany masą upadłości. Służy ona opłaceniu zobowiązań, które niewypłacalny zaciągnął wobec swoich wierzycieli.

Kto ma możliwość ogłosić upadłość konsumencką?

Tylko poszczególne osoby mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W tym celu trzeba spełnić wiele warunków. Po pierwsze, osoba chcąca ogłosić upadłość koniecznie musi być osobą, która stała się niewypłacalna z powodu wystąpienia zdarzeń losowych, niezależących od jej woli, takich jak na przykład wypadek, lub ciężka choroba. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy kwalifikujemy się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinniśmy rozważyć pozyskanie porad prawnych przez internet albo telefonicznie.

Z jakich powodów warto skorzystać z porad internetowych?

Prawidłowo uzupełniony wniosek, złożony do sądu rejonowego jest początkiem procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej. Jest to sprawa w której nietrudno popełnić błąd, a jeśli się ona nie zakończy pozytywnie, następny raz wniosek o upadłość składa się dopiero po przynajmniej 10 latach. Jak widzimy, aby uniknąć niepowodzenia powinniśmy skorzystać z porad prawnych, które znaleźć można m. in. w internecie lub na telefon. Korzyści płynące z użycia tego rozwiązania są niezliczone: porady są dostępne dla każdego, możemy je uzyskać bezzwłocznie, bez opuszczania domu, a także umożliwiają dostęp do szerokiego spektrum profesjonalistów.

Dane teleadresowe:
Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: [email protected]