Ekstradycja

Do odwiedzenia witryny internetowej www.ekstradycja.eu zapraszamy wszystkich tych, którzy wyszukują aktualnych informacji na tematy takie jak: ekstradycja, ENA, czy deportacja. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycyjnego między krajami wspólnotowymi Unii Europejskiej zostały znowelizowane i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004r. Ważną przesłankę stanowi fakt, że teraz nie obowiązuje już reguła tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, jest skuteczny bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu państwach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja ustanowiona sądowo, którą wydaje Państwo członkowskie. Głównym celem ENA jest zatrzymanie osoby poszukiwanej i przekazanie jej do kraju pochodzenia.
Informacją godną uwagi jest fakt, że kraj członkowski UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania. Jedną z przesłanek stanowi niski wiek osoby, która została objęta wspomnianym nakazem.