Jakie podmioty obsługuje radca prawny

Radca prawny powinien stale doskonalić swoje kwalifikacje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Osoba reprezentująca literę prawa powinna cechować się wysokimi kwalifikacjami oraz umieć doradzić klientom najlepsze opcje. Jakimi sprawami zajmuje się współcześnie niezawodny radca prawny?

Radca prawny – cloud computing i prawo autorskie

Dzisiejsze czasy stawiają przed prawnikami kolejne wymogi. Od kilkunastu lat radca prawny musi szczycić się wiedzą z przeróżnych dziedzin, nie tylko standardowych – np. prawo spółek handlowych czy gospodarcze, ale także takich jak kwalifikacja prawna spamingu, cloud computing, zarządzanie projektami informatycznymi. Prężny rozwój nowych technologii wymusza na radcach konieczność ciągłego poszerzania wiedzy, którą będą mogli zastosować w różnych sytuacjach. Jakie podmioty obsługują radcy prawni? Przede wszystkim klienci korporacyjni,fundacje, organizacje społeczne, ale również klienci indywidualni. Każda grupa klientówma specyficzne problemy, które rozwiązuje doświadczony prawnik.

Radca prawny – pomoc w temacie alimentów

Radca prawny styka się z rozmaitymi tematami. Pomaga opracowywać projekty aktów prawnych, współtworzy umowy spółek handlowych, zajmuje się przygotowaniem dokumentów związanych z rejestracją spółek oraz jednostek budżetowych. Zyskuje również prawo reprezentowania klienta przed sądem, prowadzi sprawy upadłościowe, doradza w zakresie prawa przewozowego. Pomaga też klientom indywidualnym, dla których walczy o naprawę szkód (np. osobistych), obsługuje sprawy związane ze spadkami oraz inne. W swojej codziennej praktyce radca prawny pomaga także w kwestii alimentów i w sprawach wieczystoksięgowych. Stale doskonalący swoje kwalifikacje radca prawny jest bardzo potrzebny – niezależnie od tego czy występuje w imieniu klientów korporacyjnych, fundacji, organizacji społecznych, czy osób fizycznych.