Kancelaria doradcy podatkowego – zakres pomocy

System podatkowy, który obowiązuje naszym kraju ciężko uznać za prosty czy przejrzysty. Osoby prywatne, ale również i mnóstwo przedsiębiorstw ma trudności z odpowiednią interpretacją przepisów prawa podatkowego. Zrozumienie tych przepisów bez wsparcia specjalisty nie zawsze jest możliwe, co więcej, może przyczynić się do różnych komplikacji. Nie ma wątpliwości, że pomoc doradcy podatkowego pomoże w ich uniknięciu.

Jakie sprawy poprowadzi kancelaria doradcy podatkowego?

Doradcy podatkowi, którzy doskonale znają się zarówno na przepisach podatkowych, a zarazem na kwestiach finansowych, oferują usługi dla osób prywatnych oraz firm. Każda osoba zarówno prawna, jak i prywatna, może zwrócić się do kancelarii doradztwa podatkowego o opinię lub poradę, która odnosić się będzie do ciążących na niej obowiązków, które związane są z płaceniem należności podatkowych. Pamiętać trzeba, że podatki musimy uiszczać wszyscy. Każdego roku osoby prywatne muszą przedłożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony PIT, który jest deklaracją uzyskanych przez nie w poprzednim roku zarobków. Natomiast na osobach mających charakter prawny ciąży powinność zapłacenia podatku CIT. Kolejnym podatkiem, który ustanowiono na terenie naszego kraju jest podatek od usług oraz towarów, który popularnie zwany jest podatkiem VAT.

Jakie usługi może świadczyć kancelaria doradcy podatkowego?

Radca prawa podatkowego nie tylko objaśni podatnikom zawiłości przepisów prawa podatkowego. Na zlecenie klientów może też przygotować deklarację podatkową. Doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w imieniu swoich klientów przed organami, które mogą dokonywać kontroli skarbowej i organami podatkowymi, jeżeli w stosunku do klientów wszczęto postępowanie przed tymi instytucjami. Kancelaria doradztwa podatkowego ma uprawnienia do składania odwołań od decyzji, które podjęto. Na życzenie klientów może również występować w ich imieniu przed sądami administracyjnymi bądź prowadzić księgi podatkowe.