Kancelaria TMH – obsługa prawna przedsiębiorstw

Rzeszowska Kancelaria TMH świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia pełną obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym także start-upów, doradza w dziedzinie inwestycji finansowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę osób prywatnych – udziela porad we wszystkich dziedzinach prawa, reprezentuje Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, jak również ułatwia uzyskać odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, zwłaszcza z tytułu polis inwestycyjnych.
W Kancelarii TMH pracują biegli prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym i Urzędem Patentowym RP.