Kiedy adwokat może nam pomóc?

Rolą adwokata jest sporządzanie stanowisk prawnych, udzielanie porad prawnych i reprezentowanie swoich klientów przed sądami i urzędami. Spektrum spraw, których mogą podejmować się adwokaci jest naprawdę szerokie. Większości z nas adwokaci kojarzą się zwłaszcza z procesami o charakterze karnym. Ale duża ich liczba podejmuje się również spraw administracyjnych czy rodzinnych.

Jakiego rodzaju porady o charakterze prawnym udzieli nam adwokat?

Osoby fizyczne zazwyczaj proszą o poradę tego specjalisty, kiedy wymagają pomocy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego lub karnego. Adwokat może nas na przykład reprezentować wówczas, gdy zdecydujemy się na rozwód. Równie szeroki jest zakres pomocy, której adwokaci mogą udzielać osobom prawnym. W tym wypadku mogą zwrócić się one o pomoc wtedy, kiedy niezbędne jest wyjaśnienie kwestii , które związane są z prawem finansowym, gospodarczym, ale też prawem pracy. Zależnie od tego, jakiej pomocy wymaga spółka, adwokat jest w stanie sporządzić dla firmy opinię prawną lub ekspertyzę, w stu procentach profesjonalny projekt umowy oraz napisać pisma procesowe. Te ostatnie są sporządzane również dla osób fizycznych.

Co adwokat jest w stanie przygotować dla firm?

Jak już wspomnieliśmy, o pomoc do adwokata zgłaszają się nie tylko osoby prywatne, ale też przeróżnej wielkości firmy oraz spółki. Na ich polecenie adwokat sporządza dokumentację, która będzie odnosiła się do działalności spółki lub firmy. Prawo, w tym także prawo podatkowe, zmieniane jest dość często i tylko adwokat jest w stanie śledzić je na bieżąco, a więc poprawnie je interpretować. W każdej sprawie, niezależnie od jej charakteru możemy być reprezentowani przez adwokata. Adwokat może podjąć się reprezentowania nas zarówno w sądzie, jak i w urzędzie.