Obsługa prawna spółek – Kancelaria Szczepańska Chwała

Kancelaria Szczepańska Chwała to zespół specjalistów złożony z radców prawnych, prawników, doradców podatkowych i aplikantów radcowskich z Krakowa. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej oraz sprawach sądowych, pozasądowych. Praca Kancelarii, założonej w 2010 r., opiera się na wieloletniej praktyce, jak również bezustannym rozwojem i monitorowaniem zmian w przepisach i orzecznictwie. Klientami Kancelarii są zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby indywidualne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Doradztwo podatkowe w Krakowie

Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Najczęstsze postępowania w tej dziedzinie prawa to przede wszystkim:
– doradztwo w zakresie VAT-u,
– doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy opodatkowania działalności gospodarczej,
– doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów,
– pełnomocnictwo w postępowaniach Urzędu Celno-Skarbowego oraz Skarbowego,
– opinie, analizy prawne i memoranda,
– przygotowanie i składanie skarg kasacyjnych od wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji.

Konsultacje prawne Kraków

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska Chwała oferuje doradztwo i konsultacje w zakresie:
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa procesowego i administracyjnego,
– prawa gospodarczego i spółek handlowych,
– postępowania karnego i karno-skarbowego, jak również Kodeksu wykroczeń
– prawa finansowego i podatkowego,
– prawa rodzinnego,
– prawa i postępowania cywilnego.