Prawo podatkowe – Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy pomoc i obsługę prawną firm w dziedzinie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z oferty Kancelarii skorzystać mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także wszystkie inne podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, jak np. firmy prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe w Krakowie

W zakresie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje m.in.:
– pisemne lub ustne porady w dziedzinie prawa podatkowego,
– wsparcie w związku z zapowiedzianą kontrolą Urzędu Skarbowego,
– doradztwo i pomoc prawną w tworzeniu i opiniowaniu umów,
– doradztwo w zakresie zakładania i obsługi spółek,
– reprezentowanie firm przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw związanych z windykacją.

Prawo pracy Kraków

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się także w Prawie pracy. Świadczy pomoc i konsultacje w sferze:
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowniczych,
– systemu wynagradzania pracowników,
– sporządzania i rozwiązywania umów,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– spraw o roszczenia ze stosunku pracy,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
– przedawnienia roszczeń.