Reklamacja na operatora telekomunikacyjnego – terminy, sposoby składania

Sieci komórkowe konkurują o kupujących, jednakże nie zawsze traktują ich rzetelnie. Warto wiedzieć w jakich sytuacjach należy nam się reklamacja na operatora telekomunikacyjnego. Najbardziej rozpowszechnionym powodem do skontaktowania się z operatorem jest horrendalny rachunek za fakturę.

Co zabezpiecza prawa klientów operatorów telekomunikacyjnych?

Nabywcy usług dostawców telefonicznych są zabezpieczeni poprzez funkcjonujące w naszym kraju przepisy normatywne. Niedawne modyfikacje ustaw określiły polecenie wydania decyzji w sprawie reklamacji w ciągu miesiąca. Bardziej skomplikowane sprawy powinny zostać rozstrzygane do 60 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacja będzie rozstrzygnięta zgodnie z intencją klienta . Możemy również złożyć odwołanie od decyzji osoby rozpatrującej nasz wniosek, kiedy dostaniemy odpowiedź niezadowalającą. Pamiętajmy, że warto uciekać się do sugestii rzecznika konsumentów, a także wertować porady prawne przez internet, które wymiernie zwielokrotnią możliwość uzyskania pozytywnej odpowiedzi. Przedział czasowy w jakim przysługuje nam możliwość, żeby wystąpić z reklamacją na operatora telekomunikacyjnego to 12 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia (podpisania umowy, wystawienia zawyżonej miesięcznej płatności).

Jak złożyć reklamację u operatora telekomunikacyjnego?

Pamiętajmy, że istnieje wiele metod na dochodzenie swoich praw u operatora sieci komórkowej. Można wysłać pocztą oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Najkorzystniej wybrać list polecony, gdyż mamy wtedy pokwitowanie wysłania reklamacji. Dopuszczalna jest rzecz jasna też skarga wysłana w formie e-mailowej. Kolejną drogą przekazania reklamacji jest rozmowa telefoniczna z infolinią. Doradca nie ma prawa odrzucić przyjęcia naszego odwołania. Jeśli zapytanie dotyczy transakcji zrealizowanej poza lokalem przedsiębiorcy – a warunki prezentowane były w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem zajmującym się sprzedażą – operator musi umożliwić odsłuchanie nagrania.

Dane teleadresowe:
Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: [email protected]