Reprezentacja w sprawach o rozwód – Kancelaria prawna Szczepańska Chwała

Kancelaria prawna Szczepańska Chwała z Krakowa oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to sfera prawa, która reguluje takie kwestie, jak sprawy majątkowe i stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa między małżonkami, a także pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z zapisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, służy pomocą w obszarze konsultacji i doradztwa, a także występuje w imieniu klientów w sprawach sądowych i przedsądowych.

Postępowanie separacyjne, rozwodowe – konsultacje prawne w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego, m.in.:
– prowadzenie spraw dotyczących separacji lub rozwodowych,
– reprezentowanie klienta podczas sprawy o przyznanie alimentów,
– reprezentowanie klienta w postępowaniu rozwodowym,
– doradztwo i pomoc w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
– podział majątku małżonków,
– składanie wniosków o reprezentowanie klienta podczas rozpraw oraz o przysposobienie.

Reprezentacja podczas rozwodu – doradztwo prawne Kraków

Dziedziną, wchodzącą w skład postępowań z obszaru prawa rodzinnego, są sprawy separacyjne i rozwodowe. W obrębie tej usługi krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy:
– złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– reprezentowanie klienta w trakcie rozprawy,
– przygotowanie i wniesienie pozwu rozwodowego,
– wniesienie apelacji, złożenie odwołania od wyroku sądu,
– opracowanie i wniesienie wniosku o separację,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym.