Biuletyn firmowy

biuletyny firmowe »

Dobrze skonstruowany obraz firmy w oczach jej pracowników ma niezwykle istotne znaczenie dla jej poprawnego funkcjonowania. Kreowanie pozytywnych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni skutkuje wzrostem ich lojalności wobec firmy. PR wewnętrzny, którego celem jest prowadzenie spójnej i godnej zaufania polityki informacyjnej wobec pracujących, może wykorzystywać różnorodne narzędzia. Jednym z nich jest biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy jest to czasopismo kierowane do osób pracujących w danego przedsiębiorstwa. To świetne narzędzie do tworzenia dobrych relacji między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczny sposób na zwiększenie mocy wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę organizacji na cementowanie społeczności zatrudnionych, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w życiu firmy oraz pełnią funkcję informacyjną.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Poprawnie zredagowany biuletyn firmowy jest bezcennym narzędziem w rękach specjalistów od wewnętrznego PR. Ważne jest, by zawierał treści zredagowane w profesjonalny sposób oraz wyglądał nie gorzej od dostępnych na rynku prasowym wydawnictw. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być zajmujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Kreuje to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaowocować wzrostem zaufania i motywacji zatrudnionych.

Dane teleadresowe:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]