Czy warto przeprowadzać badania satysfakcji?

Zadowolenie klientów to czynnik, który istotnie wpływa na wskaźniki sprzedaży. Specjalistyczne firmy badawcze wykonują kompleksowe analizy celem sprawdzenia poziomu satysfakcji. Jak wyglądają takie badania?

Badania satysfakcji – testy, sondaże i wywiady zogniskowane

Badania satysfakcji klientów muszą być wykonywane systematycznie, ponieważ incydentalna weryfikacja nie zapewnia wymiernych rezultatów. Profesjonalne agencje badawcze doradzają wykonywanie badań nie tylko przy wdrażaniu na rynek nowych produktów, ale także sprawdzanie reakcji klientów w czasie procesu sprzedaży. To pozwala stworzyć trwałą więź między konsumentem a produktem oraz poznać powody braku satysfakcji. Zazwyczaj wykorzystuje się w tym celu metody ilościowe, do których należą badania on-line lub wywiady, a także jakościowe – np. wywiady pogłębione. Wymierne wyniki zapewniają także usługi tak zwanych Tajemniczych Klientów. Kompleksowo prowadzone badania satysfakcji pomagają zatrzymać odpływ klientów i podnieść wskaźniki sprzedaży.

Badania satysfakcji – modyfikacja cech produktu

Kompleksowe badania zadowolenia klientów realizowane przez doświadczone instytuty mają ogromny wpływ na decyzje biznesowe. Od ich rezultatów zależy m.in. zmiana cech produktu, wyeliminowanie usterek, dostosowanie usługi do oczekiwań odbiorców czy nawet wycofanie produktu ze sprzedaży. Wyniki badań pozwalają zidentyfikować obszary wymagające niezwłocznej poprawy oraz mniej ważne. Odpowiadając na pytania sondażowe konsumenci określają nie tylko swój poziom satysfakcji, ale również to, czy konkretny element jest dla nich ważny. Analizy zadowolenia konsumentów mogą uchronić przedsiębiorstwo przed ogromnymi stratami finansowymi, dlatego warto inwestować w usługi doświadczonych podmiotów.