Ekogroszek workowany Tauron Wydobycie

Ekogroszek – czym jest?

Ekogroszek to paliwo produkowane z węgla kamiennego lub też z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel użyty do produkcji ekogroszku musi posiadać takie parametry fizykochemiczne, jak: zawartość siarki mniejsza niż 1%, a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24MJ/kg substancji. Ponadto, istotnym jest to, żeby węgiel ten nie miał w swoim składzie dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Małe rozmiary ekogroszku (kawałki nie przekraczają rozmiarem 25 mm) umożliwiają automatyzację procesu spalania dzięki zastosowaniu automatycznych dozowników węgla. Są one elementem nowoczensych kotłów retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odważony i przygotowany do użycia.

Zalety ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych wiąże się z znacznie mniejszą emisję tlenków siarki, niż to ma miejsce w przypadku spalania innych paliw. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • W porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Spalanie ekogroszku generuje również dużo mniejszą ilość popiołu.