Opłaty likwidacyjne

Kancelaria przede wszystkim zajmuje się odzyskiwaniem opłat likwidacyjnych egzekwowanych na skutek zrezygnowania z polisolokat. Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Z pomocą kancelarii łatwiej odzyskać stracone pieniądze oraz rozwiązać podpisaną umowę tak, aby ominąć płacenia opłat likwidacyjnych.

Czym są polisolokaty?

Polisolokata znana również jako polisa inwestycyjna, jest to świadczenie proponowane klientom jako produkt ubezpieczeniowy, choć ma głównie aspekt inwestycyjny – ustanawia się stosunkowo niską opłatę za ubezpieczenie tylko po to, by kontrakt był zgodnie z prawem polisą ubezpieczeniową, a nie inwestycją. Wiąże się ona z wysokim ryzykiem, o którym doradcy finansowi raczej nie powiadamiają, opisując polisolokatę jako bezpieczne miejsce na inwestowanie swoich pieniędzy. Jak się jednak okazuje, klient traci zamiast zyskiwać, gdyż zainwestowane w polisolokaty środki są wykorzystywane nieefektywnie. Dodatkowo klient nie może odebrać zgromadzonych środków, ponieważ musi wtedy ponieść koszty tzw. opłat likwidacyjnych, które mogą sięgać nawet 100% całej kwoty. Mamy więc dwie możliwości – możemy wciąż wpłacać regularne raty, pomimo braku zysku lub rozwiązać polisolokatę i utracić wszystko.

Co w takiej sytuacji zrobić?

W odzyskaniu opłat likwidacyjnych zainkasowanych przez ubezpieczającego przy rozwiązaniu umowy, swoją pomoc oferuje kancelaria. Zapewnia wnikliwe konsultacje i kompleksową obsługę procesu prawnego w całości, na każdym etapie. Jest w stanie podjąć adekwatne kroki i działania, które mają pomóc w osiągnięciu celu ze względu na duże doświadczenie. Reprezentuje klienta zarówno w sądzie jak i w przedsądowych negocjacjach. To pomoc prawna najwyższej jakości.