Rodzaje kontenerów na odpady

Szukasz kontenerów stalowych? Sprawdź https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w trakcie różnych prac budowlanych i remontów, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z składowaniem oraz przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]