Desto – elektrozawór

Elektrozawór to zawór, mogący kontrolować przepływ gazu w układzie. Zawory te służą do sterowania przepływem mediów ciekłych i gazowych. Najważniejsze części składowe elektrozaworu to: korpus zaworu posiadający przyłącze wejściowe, wyjściowe, uszczelniony tłoczek i trzpień, na którym osadzona jest cewka.

Jakie rodzaje elektrozaworów można spotkać na rynku?

Na podstawie sposobu działania można wyróźnić elektrozawory:

  • elektrozawory w stanie bezprądowym zamknięte – NC – przy braku zasilania są zamknięte
  • elektrozawory w stanie bezprądowym otwarte – NO – w stanie spoczynku przepuszczają medium, zamykają się gdy cewka jest zasilana

W hydraulice siłowej zadaniem elektrozaworów jest kontrolowanie ciśnienia pracy w danym układzie hydraulicznym. Działają w ten sposób elektrozawory ciśnieniowe. Elektrozawory zwrotne bezprzeciekowo przeznaczone są do bezprzeciekowego zamykania przepływu cieczy hydraulicznej w jednym kierunku oraz otwarcia swobodnego przepływu cieczy w kierunku przeciwnym. Elektrozawory sterujące przepływem, poprzez zmianę przekroju przepływu cieczy, oddziałują na szybkość roboczą odbiorników.