Multiswitch kaskadowy – łatwe skalowanie sieci

Znajdź multiswitch kaskadowy na www.telmor.pl

Instalacje telekomunikacyjne obecne są prawie we wszystkich obiektach. O tym, czy konkretna instalacja jest odpowiednia, świadczy wiele czynników. Powinna oczywiście być niezawodna oraz zapewniać dużą jakość transmitowanych danych, jednak tak samo istotna okazuje się opcja bezproblemowego jej skalowania. Wykonanie kolejnych połączeń nie powinno być związane z koniecznością przeprowadzenia złożonych robót – przez to pozostali abonenci nie mogliby przecież przez określony czas połączyć się z siecią. Szczęśliwie stworzone zostały technologie, z którymi skalowanie instalacji jest szybkie oraz bezproblemowe dla odbiorców – chodzi o multiswitche kaskadowe, których wykorzystanie od kilku lat wymagane jest prawem.

Multiswitch kaskadowy – elementy

Multiswitch kaskadowy pozwala na bezproblemowe skalowanie instalacji. Jest to boks ze znajdującymi się na rantach wtyczkami oraz wyjściami, do których podłączane są kable. Jeżeli konieczne jest poszerzenie sieci – na przykład wówczas, gdy kolejny odbiorca wykupił do niej dostęp – musimy jedynie umieścić nowy kabel. Multiswitch kaskadowy może mieć różne ilości złączy dla odbiorców – najmniejsze moduły tego rodzaju posiadają osiem wtyczek, ale w sprzedaży dostępne są również multiswitche kaskadowe z 16, 24 czy 32 wyjściami.

Co będzie najważniejsze przy wyborze multiswitcha kaskadowego?

Jak łatwo stwierdzić, przy wyborze multiswitcha kaskadowego najistotniejsza okazuje się oczywiście liczba gniazd – dla niewielkich budynków nie musi przekraczać 8, lecz w większych obiektach należy rzecz jasna wykorzystać modele o większej ilości wejść. Bardzo ważna będzie także separacja pomiędzy gniazdami a złączami – w największej mierze rzutuje bowiem na czytelność danych. Najlepsze multiswitche kaskadowe oferują separację na poziomie 30 decybeli. Jest to ważne przede wszystkim w instalacjach kablowych kilku operatorów cyfrowych.

Dane teleadresowe:
GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48 58) 382-33-49
E-mail: [email protected]