Oferta wymienników ciepła w sklepie Desto

Wymienniki ciepła to urządzenia, przeznaczone do wymiany energii cieplnej między minimum dwoma mediami będącymi w gazowym lub ciekłym stanie skupienia, które różni temperatura. Najczęściej występują dwa media, z czego jedno oddaje, a drugie odbiera ciepło. Występują one w różnych dziedzinach techniki i często noszą nazwy określające ich przeznaczenie, np: parowniki itp. Wymienniki ciepła mają różny sposób wytwarzania ciepła. Wymienniki ciepła można podzielić ze względu na budowę na poszczególne rodzaje:

  • płytowe lutowane
  • płytowe skręcane, uszczelkowe
  • płaszczowo-rurowe
  • płaszczowo-płytowe
  • specjalistyczne

Funkcje poszczególnych rodzajów wymienników ciepła

Dostępnych jest wiele rodzajów wymienników ciepła m.in

  • rekuperatory – to wymienniki ciepła, które umożliwiają przekazanie ciepła z wydmuchiwanego powietrza do nadmuchiwanego. Są w nim montowane także filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. A czystsze powietrze w domu to dodatkowa korzyść z jego zastosowania
  • regeneratory – należą do wymienników ciepła, pracujących w cyklach. Regeneratory obrotowe posiadają obrotowy element, umieszczony między przewodami gazów. Gaz gorący nagrzewa element, który podczas obrotu oddaje ciepło zimnemu strumieniowi
  • mieszalniki – w tych wymiennikach ciepła, ciepło jest wymieszane między ciepłym i zimnym strumieniem, w wyniku ich bezpośredniego kontaktu. Nie ma w nich przegrody blokującej