Pompy ciepła

Coraz większe zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego są najlepszym argumentem, żeby zacząć wykorzystywać alternatywne źródła energii. Naszą przyszłością jest energia odnawialna, a pompy ciepła są wspaniałym sposobem. Warto pamiętać, że pompa ciepła pobiera 25% swojej mocy. Dlatego poważnie się zastanów czy wolisz mieć nieporęczny kocioł gazowy, czy jednak nowoczesną pompę ciepła, która korzysta z odnawialnych źródeł energii, bez negatywnego wpływu na środowisko.

Zasada działania pomp ciepła

Węzeł grzewczy oparty o pompę ciepła to mechanizm, którego podstawowym zadaniem jest transport ciepła o niższej temperaturze, do miejsca o wyższej temperaturze. Ten proces jest możliwy, dzięki odpowiedniej konstrukcji pompy, przy wykorzystaniu ciepła z gruntu. Źródłem zasilania pompy ciepła jest energia elektryczna. Jej działanie nie wymaga podłączenia do instalacji gazowej.

Dolne oraz górne źródła wykorzystywane przez pompy ciepła

Rodzajów dolnych źródeł, które wykorzystują pompy ciepła, jest wiele. Najpopularniejsze są m.in.:

  • pobór ciepła z powietrza atmosferycznego
  • poziomy wymiennik ciepła zakopany na głębokości 1,5 m, w którym krąży ciecz niezamarzająca
  • pobór wody ze zbiornika ispuszczanie w innym miejscu
  • rurowy wymiennik ciepła wsunięty w pionowy odwiert wykonany na głębokość 50-100 metrów
  • pobieranie wody z podziemnego ujęcia, po czym spuszczanie wody do studni zrzutowej
  • rurowy wymiennik umieszczony na dnie rzeki

Do górnych źródeł dla pomp ciepła zaliczamy:

  • ogrzewanie podłogowe — najpopularniejsze korzystne przy pompach ciepła
  • grzejniki
  • wymiennik ciepła podgrzewający bezpośrednio powietrze