Dyrektywa EMC a polskie ustawodawstwo

Dyrektywy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają na celu ujednolicenie norm odnośnie urządzeń elektronicznych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jakie przepisy obowiązują obecnie i jakich kwestii dotyczą?

Dyrektywa EMC – adaptacja unijnych rozporządzeń do polskiego stanu prawnego

Dyrektywa EMC ma zagwarantować bezpieczne funkcjonowanie sprzętów elektrycznych, których jest w naszym otoczeniu coraz więcej. Obecnie w naszym kraju obowiązują przepisy, które uzyskały ważność 20 kwietnia 2016 roku. Nowa dyrektywa zastąpiła nieaktualne już regulacje, celem których było zaadaptowanie norm UE do rodzimego ustawodawstwa. Jak możemy dowiedzieć się z aktualnej dyrektywy EMC, reguluje ona m. in. obowiązki producentów i podmiotów gospodarczych importujących urządzenia, a także stanowi jaki sprzęt podlega nowym przepisom. Wytyczne EMC nie mają zastosowania do części wyposażenia lotniczego, urządzeń radiowych wykorzystywanych przez radioamatorów, a także tych, które działają bez niemożliwego do zaakceptowania pogorszenia jakości.

Dyrektywa EMC – typu i informacje umożliwiające identyfikację

Dyrektywa EMC określa też sposób działania urządzeń w krajach Unii Europejskiej – nie mogą one zakłócać funkcjonowania innych sprzętów. Dzięki nowym normom producenci oraz dystrybutorzy uzyskują informację w jaki sposób oznaczać aparaturę wprowadzaną do obrotu. Obligatoryjne jest m. in. podanie informacji pozwalającej na identyfikację, oznaczenia producenta, zarejestrowanego znaku towarowego oraz informacji dotyczącej korzystania z aparatury w języku konsumentów. Bardzo ważne jest też przygotowanie dokumentacji technicznej, która zawiera projekt koncepcyjny, wykaz specyfikacji technicznych, schematy elementów i sprawozdania z badań. Dodatkowo podmioty gospodarcze importujące sprzęt są zobligowane do wycofania ze sprzedaży sprzętu niespełniającego kryteriów unijnych przepisów.