Pomoce dydaktyczne

Jeszcze do niedawna, uczenie w szkole opierało się tylko i wyłącznie na podręczniku i zeszycie. Wraz z rozwojem nowych technologii zdano sobie sprawę, że jest to rozwiązanie niewystarczające. Wtedy też rozpoczęłą się era stosowania pomocy dydaktycznych. zajęcia lekcyjne nie były już takie monotonne. Dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych usatysfakcjonowani są uczniowie jak również nauczyciele. Ich zasługą jest lepsze przyswajanie wiedzy. Możliwość zaobserwowania czegoś na mapie powoduje, lepsze zrozumienie zachodzących procesów. Każda nowoczesna placówka szkolna powinna wyposażyć się w pomoce dydaktyczne.

Pomoce dydaktyczne – funkcje we współczesnym nauczaniu

Pomoce dydaktyczne mają bardzo ważne znaczenie we współczesnym nauczaniu. Nakłaniane uczniów do wielostronnej aktywności intelektualnej jest jednym z ich zadań. Dzięki nim przyswajanie wiedzy jest skuteczniejsze. Wszystkie pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają proces dydaktyczno-wychowawczy, kształtują określone wrażenia, ale także przekazują określone wiadomości. Przy ich doborze pedagog powinien skupić się na tym, jakie zadania dydaktyczne powinny spełnić. Należy zwrócić uwagę, aby budziły one pozytywny stosunek do nauki. Proces kształcenia, dzięki pomocom dydaktycznym przebiega znacznie sprawniej.