Jak wykonuje się spawanie światłowodów?

Światłowody, czyli włókna szklane przewodzące światło, to zaawansowane technologicznie medium transmisyjne. Dzięki nim możemy korzystać z dostępu do internetu szerokopasmowego. W jaki sposób przeprowadza się spawanie światłowodów i dlaczego jest to tak istotne?

Spawanie światłowodu – wytrzymałe połączenia

Istnieją dwie metody spawania światłowodów. Pierwsza z nich to spawanie tzw. mechaniczne, które przeprowadzane jest w wypadku krótkich światłowodów. Z kolei bardziej trwałym rodzajem połączenia jest spawanie światłowodu łukiem elektrycznym. Wykorzystywane do tego celu spawarki światłowodowe stapiają końcówki włókna i zespalają je ze sobą. Do zabezpieczenia łączenia używa się specjalnej osłonki, a światłowód umieszcza w przełącznicy. Jednocześnie niesamowicie ważne jest dokładne sprawdzenie poprawności wykonania każdego spawu. W tym celu wykonuje się specjalistyczny pomiar optyczny. Jego celem jest weryfikacja parametrów sieci, określenie czy ma poprawną przepustowość.

Spawanie światłowodów – w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz

Pomiar optyczny sprawdza reflektancję złączek, dzięki niemu można również wyszukać konkretne źródło awarii połączenia. Pomiar wskazuje również rozkład tłumienia wzdłuż światłowodu (w formie dokumentu lub na ekranie). Prawidłowe zespolenie światłowodów jest niesamowicie ważne i zapobiega utracie sygnału. Spawanie światłowodów przeprowadza się zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenach otwartych, w nowych lub już działających przewodach. Taką usługę najlepiej zlecić fachowcom specjalizującym się w optyce światłowodowej. Tylko wówczas będziemy pewni, że sieć jest zabezpieczona właściwie. W Rzeszowie funkcjonuje dużo firm zajmujących się spawaniem światłowodów.