Jakie prace wykonuje monter budowy?

Monter budowy to wykwalifikowany specjalista, bez którego nie mogą rozpocząć się prace budowlane. Na czym polega ta praca i jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby ją wykonywać?

Monter budowy – szkolenie z eksploatacji maszyn i zasad BHP

Praca montera budowy jest uregulowana odpowiednimi aktami normatywnymi. Akty wykonawcze Ministra Gospodarki związane z BHP na budowie mówią o tym, że monter budowy musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu z użytkowania maszyn i zasad BHP, a także pozytywnie zdać sprawdzian wiedzy. W dalszej kolejności otrzymuje się zaświadczenie oraz adnotację w książce operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem upadku z wysokości, dlatego osoby te muszą posiadać odpowiednie szelki bezpieczeństwa. Także pomocnik montera musi uczestniczyć w szkoleniu, mieć zaświadczenie lekarskie, zakładać specjalne rękawice i hełm ochronny. Przepisy mają chronić pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Monter budowy – demontaż konstrukcji i konserwacja komponentów

Monter ustawia rusztowania na budowie – to właśnie one ułatwiają przeprowadzenie wszystkich prac. Do obowiązków montera należy między innymi skręcanie elementów rusztowań stalowych, wykonanych z żelbetu, drewnianych, zabezpieczanie ich przed rdzą, montaż zgodnie z planem roboczym, jak również demontaż konstrukcji oraz konserwowanie wszystkich komponentów. Rusztowania montuje się na zewnątrz i środku budynku, na mostach, kominach, czyli praca ta wymaga ogromnej odporności fizycznej. Prace odbywają się na podstawie pisemnej instrukcji, dlatego bardzo istotne jest, żeby osoba montująca konstrukcje posiadała stosowne uprawnienia. Duże znaczenie ma także doświadczenie. Całość prac można zlecić firmie zewnętrznej, która zatrudnia najlepszych specjalistów.

Dane teleadresowe:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]