Klimamarket – pompy próżniowe

Pompy próżniowe to urządzenia, za pomocą których mamy możliwość usunąć gazy z pewnych przestrzeni. Chętnie używa się ich w rozmaitych dziedzinach przemysłu, a ich konstruktorzy stworzyli do tej pory parę typów, z których każdy znajduje trochę odmienne zastosowania. Jak dokładnie działają? W jakich miejscach najczęściej spotkamy pompy próżniowe?

Pompy próżniowe – w jaki sposób pracują?

Pompy próżniowe w celu usunięcia powietrza z zamkniętej przestrzeni generują podciśnienie. Pojedyncze modele różnią się między sobą mocą, którą mierzy się ilością medium, którą są w stanie w określonym czasie usunąć. Istotne jest również maksymalne ciśnienie, które mogą wyprodukować.

Pompy próżniowe – jakie typy wyróżniamy?

Ze względu na ilość przykładów ich wykorzystania, stworzono wiele typów ssaw. Najczęściej spotyka się pompy próżniowe objętościowe, molekularne, kondensacyjne i jonowo-magnetyczne. Trochę rzadziej używane okazują się z kolei ssawy tłokowe i membranowe.

Pompy próżniowe – gdzie działają?

Najczęstszym zastosowaniem pomp próżniowych okazują się systemy klimatyzacyjne, gdzie nie tylko stanowią jeden z najważniejszych elementów ich konstrukcji, ale również wykorzystywane są w celu ich naprawy. Pompy próżniowe spotyka się również w przemyśle drukarskim, w sprzęcie szpitalnym oraz wytwórstwie plastików. Dość często wykorzystywane są także w mleczarstwie, pełnią bowiem rolę istotnego elementu urządzeń udojowych. Warto poza tym zaznaczyć, że pompy bywają kluczową częścią wyposażenia ośrodków naukowych.