Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Nawet jeśli budowla stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, że z czasem mury będzie przenikać wilgoć. Może się to wydarzyć też bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie osłabionej lub źle wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie ścian – najpierw rozpoznanie przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, toalety i niewietrzone piwnice wykwitająca na murach pleśń jest często efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i mury obiektu lub gdy doszło do podtopienia na skutek powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla ekspertów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Eksperci, którzy mają duże kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to podstawa do określenia słusznych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach pojawiają się plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się w górę – czasami nawet na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, jednak można to naprawić odtwarzając izolację poziomą ścian, która powstrzyma unoszenie się wody ku górze. Następnym etapem, oczywiście po właściwym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie murów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem doświadczonej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych czy papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Częstokroć potrzebne będzie też naprawa łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych modułów budowli, jak ściany żelbetowe, stropy żelbetowe oraz dylatacje.