Pomiary geodezyjne

W ostatnich latach dużą popularność zyskali geodeci odgrywają geodeci. Bez nich nie rozpocznie się żadna poważna inwestycja. Ich praca polega w znacznej mierze na wykonywaniu pomiarów geodezyjnych. Ważne jest, by zostały przeprowadzone przez znawcę w tej dziedzinie. Pomiary geodezyjne należy wykonać z niezwykłą dokładnością, gdyż to od nich zależy przebieg dalszych działań. Na ich podstawie sporządzane są mapy do celów projektowych. Postęp nowych technologii można zauważyć także w tej dziedzinie, gdzie przy pomiarach geodezyjnych używany jest coraz to nowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt.

Jakie pomiary geodezyjne należą do obowiązków geodetów?

Bardzo ważna przy wyborze geodety jest jego wiedza o aktualnym stanie map, interesujących nas gruntów. Miejscowy geodeta często wie na przykład o znajdującej się pod powierzchnią sieci instalacyjnej, której nie ma na mapie, ponieważ są samowolą budowlaną. Niezbędne jest również bogate doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów geodezyjnych. Geodeci z pierwszym zakresem uprawnień mogą wykonywać pomiary geodezyjne:

  • pomiary geodezyjne realizacyjne, które obejmują wytyczenie rzędnych wysokościowych
  • sytuacyjno-wysokościowe, które są potrzebne do sporządzenia mapy geodezyjnej
  • pomiary geodezyjne inwentaryzacyjne – wykonuje się je w trakcie i po zakończeniu budowy