Przeprowadzamy badania geologiczne

Prowadzone obecnie badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który umożliwia dokładną weryfikację stanu gleby. Jakie czynności przeprowadza się w trakcie takich badań i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – informacje dotyczące składu gruntu

Badania geologiczne prowadzone są w celu pozyskania precyzyjnych danych dotyczących składu gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie realizują geolodzy należą m.in. wiercenia geologiczne, sondowanie dynamiczne, pobranie próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Dokładne zbadanie warunków gruntowych jest wymagane przed rozpoczęciem budowy. Bez starannej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić pękanie stropów, a w skrajnych przypadkach katastrofa budowlana. Podmioty zajmujące się analizami wodno-gruntowymi sporządzają wiele ważnych dokumentów, takich jak dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje hydrogeologiczną, wykonują sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. Do ich zadań należą także badania związane z geologią górniczą – przeprowadzanie wierceń, przygotowywanie wniosków zagospodarowania, szacowanie zasobów.

Badania geologiczne – jak określić stopień plastyczności

Procedury związane ze sprawdzeniem składu gruntów przeprowadza się za pomocą różnych urządzeń. Profesjonalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do szczegółowych testów w laboratorium. Jakie maszyny są wykorzystywane? Zarówno lekki sprzęt, jak i zmechanizowane maszyny, które wykonują bardzo głębokie wiercenia. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. W czasie procesu stosuje się badania polowe, np. sondowania CPTu, dylometrem DMT bądź statyczne. Dzięki nim można opisać cechy gruntów spoistych czy wytrzymałość gruntu. Chcesz przeprowadzić badanie geologiczne? Zleć to zadanie specjalistycznym podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia.