Tarcica – ważna w wielu dziedzinach przemysłu

Tarcica to produkt drzewny który znajduje bardzo ważne zastosowanie zwłaszcza w budownictwie, a poza tym w wytwarzaniu artykułów do wykończenia wnętrz. Na zakres jej stosowania wydatnie wpływa fakt, iż produkt ten oferowany jest w różnych rodzajach, które określane są przez gabaryty wyrobu.

Tarcica sucha i mokra, obrzynana i nieobrzynana

Tartaki oferują swym klientom rozmaite gatunki tego produktu drzewnego. Przede wszystkim nabyć można tarcicę mokrą oraz suchą. Tarcica sucha powstaje w wyniku suszenia uprzednio przetartego z zastosowaniem pilarek okrągłego drewna. By pozbawić ją wilgotności, suszy się ją w specjalnych suszarniach komorowych. Ma to na celu nie tylko nadanie jej niższego stopnia wilgotności, co wyraża się w procentach, lecz również odpowiednich parametrów użytkowych, za jakie odpowiedzialny jest poziom wilgotności. Przy produkcji tarcicy mokrej zaś obróbka taka nie ma miejsca. Tarcicę dzieli się też na obrzynaną i nieobrzynaną. Jak łatwo można wywnioskować, ten pierwszy rodzaj to tarcica poddana określonemu zabiegowi mechanicznemu, po zakończeniu którego wszystkie jej powierzchnie są wygładzone. Tarcica nieobrzynana posiada natomiast wyrównane tylko dwie powierzchnie równoległe. Poza tym możliwe jest wytwarzanie tarcicy w różnych rozmiarach. Z podstawowej postaci tarcicy tworzy się między innymi deski, listwy, belki, bale i łaty.

Tarcica – do czego jest wykorzystywana?

Wysokiej jakości tarcica, wykonana z dobrego gatunkowo materiału i poddana precyzyjnej obróbce, wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie niezbędne są wysokie walory estetyczne i doskonałe parametry techniczne. Natomiast tarcica niższej jakości wykorzystywana jest głównie w przemyśle papierniczym, a także w budownictwie, przykładowo do wytwarzania konstrukcji budowlanych oraz więźb dachowych.