Usługi geologiczne – niezbędne przed inwestycją

Wznoszenie domu to trudne wyzwanie. Przeszkody zaczynają się już na etapie planowania inwestycji. Poza kwestiami urzędowymi, musimy bowiem wiedzieć o sprawdzeniu gruntu w miejscu, w którym zamierzamy wybudować obiekt. Naprawdę istotne okazują się na przykład zawartość wilgoci w gruncie, rodzaj gleby oraz jej spoistość. Jak sprawdzić, czy grunt umożliwia wybudowanie budynku, czy też niezbędne będą dodatkowe zabiegi? Musimy powierzyć to geologowi, który po przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz oceni celowość danej inwestycji. Jak więc to wykona? Jak znaleźć fachowca, który zaproponuje usługi geologiczne dobrej klasy?

Na czym opierają się usługi geologiczne?

Pierwszym etapem w przypadku usług geologicznych będzie zrobienie nawiertów. Umożliwia to wzięcie cząstek ziemi i wód znajdujących się pod ziemią i ich następne przebadanie w odpowiednich warunkach. Rezultaty tych ekspertyz dużo mówią na temat tego, czy gleba umożliwia budowę budynku, czy z kolei należy przeprowadzić jakieś prace. O tym, jak zbudowana jest gleba na terenie powiedzą też rezultaty sondowania dynamicznego i statycznego, a więc ekspertyz przeprowadzanych z użyciem specjalistycznego wyposażenia. Wszystkie wyniki muszą znaleźć się w wykonanej na koniec ekspertyzie.

Usługi geologiczne – kto wykona?

Warto jednak pamiętać, iż tego rodzaju ekspertyzy powinny być przeprowadzone tylko przez geologa mającego właściwe uprawnienia. By je uzyskać i mieć prawo oferować usługi geologiczne, powinniśmy skończyć studia wyższe, co oznacza, że korzystając z usług geologa mamy pewność, że usługi geologiczne przyniosą wymierne rezultaty. Jeśli oprócz tego ważna będzie dla nas także profesjonalna obsługa i krótkie terminy, dobrze poprosić o pomoc przyjaciół, którzy już wykupili usługi geologiczne czy wyszukać komentarze poprzednich klientów na forach.