ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Szukasz szczegółowych wiadomości o metodzie kasowej? Skieruj się na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/

Właściciele firm zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za realizację usług bądź sprzedaż towaru. W takim wypadku urząd skarbowy nie wnika czy należność od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni kilka razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane produkty bądź zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i ostatecznie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta należności. Mając na uwadze wymieniony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do stałego kontrolowania wpływu opłat

Biura rachunkowe nieraz odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Z kolei już przy stu lub więcej dokumentach pilnowanie przelewów wpływających na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu oraz likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]