Co to jest restrukturyzacja?

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, długi w stosunku do kontrahentów rosną z dnia na dzień i rozpoczęcie procedury bankructwa zdaje się być najlepszym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – zatrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie firmy, dążącą do niedopuszczenia do jej bankructwa i w konsekwencji zwiększenie jej wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo proponuje mnóstwo narzędzi do doprowadzenia do układu z wierzycielami, przez co jest wyraźnie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców. Również postępowania trwają krócej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele pożytków: spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, wstrzymać realizację nieprzychylnych ugód, a przede wszystkim uchronić spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, układowe, o zatwierdzenie układu

Przytoczony powyżej akt prawny definiuje cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– postępowanie układowe, które wybierają zazwyczaj przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może wskazać tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób dobytek dłużnika. Czas prowadzenia tego rodzaju postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy aniżeli rok, gdyż w kwestiach tyczących się wierzytelności spornych, to sędzia decyduje o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu wykazu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednak w założeniu ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ postępowania trwa przeważnie około 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie gwarantuje bardzo szeroką ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednak ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W takim postępowaniu to zadłużona firma przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego zresztą sama wybiera, osobiście przeprowadza rozmowy z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Rolą sądu jest tutaj jedynie zatwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.

Trzeba podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, który wariant restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnej sytuacji. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować wyłącznie wtedy, gdy suma zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku konieczne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Działania restrukturyzacyjne są wieloaspektowe, więc jeśli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale masz wątpliwości, jaki rodzaj będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.