Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Więcej szczegółów o generatorze not księgowych.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo prędzej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może stosować jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co ważne, taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością albo jednorazowego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest też w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]