Analizy biznesowe dla firm

Analityka biznesowa

Analityka biznesowa jest procesem wykorzystywanym do optymalizacji wyników finansowanych organizacji. Pozwala na przetwarzanie danych w niezbędną wiedzę służącą do budowania. Korzysta się w tym celu z wiedzy eksperckiej, narzędzi i oprogramowania. Umożliwia to między innymi planowanie, budżetowanie czy przewidywanie szans i zagrożeń. Firma korzystająca z narzędzi analityki biznesowej ma okazje na znaczne zwiększenie zwrotu z inwestycji i lepszą efektywność w działaniu.

Profesjonalna analiza biznesowa

Analiza biznesowa powinna być skuteczna i kompletna. Wśród funkcji jej narzędzi powinny się znaleźć analizy on-line, planowanie, analizy statyczne, optymalizacja rentowności czy sprawozdawczość finansowa. Nie do przecenienia jest także możliwość zarządzania treścią i zarządzania ryzykiem. Istotą skuteczności rozwiązania jest dostęp do niego ze wszystkich poziomów przedsiębiorstwa dla zachowania jednolitości danych, poprawy kooperacji czy przekazywania zadań. Powinien też umożliwiać wygodną obsługę przez pracowników, bez konieczności sięgania wciąż po pomoc doradców. Sprzyja to kreatywności członków zespołu i poszukiwaniu nowych sposobów działania. Dostawca narzędzi analizy biznesowej powinien również zadbać o system umożliwiających niezakłócone działanie zabezpieczeń.

Elastyczna analiza biznesowa

Dobry system analizy biznesowej powinien nadążać za zmianami wielkości i struktury przedsiębiorstwa. Taka elastyczność i skalowalność umożliwia stale nadążać za potrzebami przedsiębiorstwa i jego pracowników . Istotna jest jednakowo spójność ze wszystkimi ewentualnymi źródłami informacji, bez względu na środowiska, w jakim są tworzone. Tak skonstruowany system analityki biznesowej jest w stanie w znaczący sposób wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa.

Dane teleadresowe:
BIZALTO Sp. z o.o.
ul. K. Kordylewskiego 11 lok. 202
31-542 Kraków

Tel.: 12 222 0005
Mob.: 693 358 284
E-mail: [email protected]