Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Dowiedz się, jak zamówić badania operatorów Bielsko Biała. Skieruj się tutaj

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju zawodach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je wykonać, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której chce pracować badany. Odmienne badania przeprowadzane są w przypadku sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są wykonywane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć kilka słów o tym, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich czasie sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Terminy wykonywania i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów stosowanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza badanymi po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co 24 miesiące. Warto przy tym pamiętać, iż wygląd badań może być zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, że niezbędne są dodatkowe badania lub niektóre części są w tym wypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające najczęściej formę papierowego testu oraz test badający inteligencję. Potem przeprowadzane są badania na refleks, opierające się zwykle na naciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat jest w stanie wystarczająco szybko zahamować. Badania operatorów to również testy zdolności percepcji odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]