Badania operatorów – na czym polegają?

Więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko - skieruj się tu

Gdy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi się im poddać. Konieczność ich wykonania taki przepisy nakładają także na operatorów wózków, dźwigów, koparek i podobnych urządzeń. Dlaczego istnieje taka konieczność i co jest badane?

Czy badania operatorów są konieczne?

Ustawa dokładnie określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których doskonała sprawność psychofizyczna jest ważna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Co więcej, jeśli chodzi o warunki, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często dochodzi w nich do wypadku, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, złym widzeniem czy nieodpowiednią reakcją. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i z tego powodu robienie takich testów jest kluczowe.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się kierowców i operatorów, mają tę samą istotę. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także poziom koncentracji, zdolność oceny odległości oraz prędkość reakcji. Istotna jest też przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie zabierają one więcej czasu niż trzydzieści minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo wyniki są ważne, to jest to zależne przede wszystkim od wieku badanego. Zwykle są to 3-4 lata, natomiast dla osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]