Co trzeba wiedzieć o kursie z ochrony danych osobowych?

Pierwszym prawnym aktem w naszym kraju, który dotykał kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która zaczęła obowiązywać w 1997. Również dziś definiuje ona ten termin i mówi, jak powinniśmy z nich korzystać. W myśl dokumentu dane osobowe to wszystkie informacje, jakie pozwalają na rozpoznanie danego obywatela bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zakwalifikować można więc adres, nazwisko i imiona oraz datę urodzenia, ale też te określane jako dane wrażliwe – m. in. informacje o stanie zdrowia, możliwych wyrokach oraz religii. O ich ochronę należy zatroszczyć się tym bardziej, że dzięki nowym technologiom ich zdobycie oraz przetwarzanie jest banalnie proste.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe pozyskują wszelkiego typu przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują jedynie danymi swoich pracowników, inne natomiast uzyskują dostęp także do danych kontrahentów. We obu sytuacjach specjaliści, którzy się z nimi stykają powinni przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu nauczą się, w jaki sposób zapewnić im ochronę. Okazuje się to naprawdę ważne, gdyż po stwierdzeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo zasądzić dotkliwe kary – po pierwsze pieniężne, ale w najcięższych sytuacjach również więzienia.

Na czym opiera się kurs z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszystkich pracowników administrujących takimi danymi – są to m. in. pracownicy do spraw rekrutacji, archiwów bądź HR. W jego cenę zaliczają się także materiały pomocnicze, za pomocą których kursanci szybciej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu kursu, w czasie którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę danych, uczestnicy otrzymują specjalne certyfikaty. Kursy z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu – zazwyczaj zamykane są w tym samym dniu.