Czujesz, że nie rozwijasz się zawodowo? Poszukaj wsparcia u coacha

Sektor zatrudnienia w XXI w. jest niesłychanie konkurencyjny i wymusza ciągłe dostosowywanie się do jego aktualnych warunków. W związku z tym tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy większych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się doświadczeniem jakimi dysponuje coach.

Doradca zawodowy – pomoc dla menedżerów oraz prezesów firm

Zawodowy coach psycholog pomaga rozszerzyć zakres kompetencji jednostki, otwiera ją na zachodzące zmiany oraz kolejne wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe kwalifikacje, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale także daje ciekawsze perspektywy awansu. Coach koncentruje się na postanowieniach oraz ambicjach klienta, dlatego sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na zrealizowanie ustalonych zadań. Kto chętnie postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? To w głównej mierze dyrektorzy oraz prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności w dziedzinie kierowania i organizacji pracy.

Praca z doradcą zawodowym – wstępne spotkanie oraz poznanie celów klienta

Fundamentem przynoszącej pozytywne wyniki pracy z coachem kariery, jest staranne poznanie klienta. W związku z tym inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym określeniu aspiracji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, najdotkliwszych niepowodzeń i najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pomaga to określić, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, a także uzgodnić ilość i częstotliwość sesji potrzebnych do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można połączyć się przez komunikator lub telefonicznie. Po zakończeniu określonej serii sesji coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, które postanowienia zostały osiągnięte, a także czy ewentualnie potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]