Jak dobrać aparaturę do laboratorium – badania EMC

Według dyrektyw UE, urządzenia elektroniczne muszą spełniać konkretne standardy dotyczące środowiska elektromagnetycznego. Ma to przede wszystkim zagwarantować ich sprawne funkcjonowanie. Na czym polegają testy EMC elektromagnetycznej? Czy firmy zewnętrzne pomagają zdobyć potrzebne akredytacje?

Badania EMC – czym charakteryzuje się laboratorium EMC?

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pomagają zweryfikować czy konkretny sprzęt nie będzie zakłócał pracy zakłóceń innych urządzeń elektrycznych. Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami UE urządzenia muszą być ze sobą zgodne pod względem elektromagnetycznym. Obowiązująca dyrektywa EMC określa, że urządzenia używane w granicach Unii Europejskiej muszą spełniać przepisy dotyczące zakłóceń. Dzięki temu rozwinęły się specjalistyczne firmy, których obszarem działania jest przeprowadzanie badań EMC. Oferują one niezwykle szeroki wachlarz usług – od fachowego doradztwa, aż po kształcenie pracowników.

Badania EMC – czym zajmują się wyspecjalizowane podmioty?

Wyspecjalizowane podmioty analizują schematy w zakresie kompatybilności energetycznej – to ich najważniejsza funkcja. Kluczowym zagadnieniem jest również pomoc w wyborze sprzętu do laboratorium. Następnym zadaniem, które wypełniają zewnętrzne firmy, jest pomoc w procesie akredytacji. Organizują one również profesjonalne szkolenia dla kadr – personel musi być doskonale wyszkolony i umieć posługiwać się normami. To powoduje, że laboratorium EMC może spełniać swoje zadanie – przeprowadzać skrupulatne analizy. Dzięki kompleksowemu szkoleniu wyniki badań są powtarzalne.