Jak wyglądają psychologiczne badania operatorów?

Dalsze informacje o badaniach operatorów Bielsko

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z długą i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują też zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Znaczenie ma rzetelność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób reagować na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]