Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego? Skieruj się na tlumaczalnia.pl/ceny/

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze wykonują setki zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż w internecie nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, nadal nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz wymagane, przykładowo jeśli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak wstępnie oszacować koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Okoliczności wpływające na końcowy koszt tłumaczenia

Na to ile docelowo będzie kosztowało cię tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest generalnie o wiele tańsza niż przekład na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (angielski, holenderski) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
3. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “na już” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematy, które opisuje tekst. Translacja umów handlowych, podręczników medycznych bądź prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, ale także odpowiednią wiedzę, aby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie karygodnych błędów.

Czym odróżnia się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Warto dodać, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, kopii lub oryginału oraz przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej mają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów i świadectw, z kolei w razie konieczności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]