Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Uzyskaj poradę od tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Ostatnie lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia pracy lub nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]