Kto może postawić na ochronę osób i mienia?

Zamów ochronę osób i mienia

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest mnóstwo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom czy klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]