Świadectwo energetyczne budynku – kiedy jest niezbędne?

Lokatorzy domów wolno stojących niewątpliwie dobrze wiedzą, jak wielkie koszty związane są z ogrzaniem lokalu. Nie powinno zatem dziwić, iż w czasie szukania nowego lokum dla większości kupujących bardzo ważne będą właściwości energetyczne konkretnego obiektu. Właśnie dlatego Ministerstwo Infrastruktury określiło przepisy, według których sprzedający nieruchomość musi dostarczyć kupującemu świadectwo energetyczne budynku. Dotyczy to wszelkich sprzedawanych lokali mieszkalnych, zaś jego zawartość reguluje ustawa. Co zatem musi widnieć w świadectwach energetycznych budynków? I, co najważniejsze, komu zlecić jego wykonanie?

Świadectwo energetyczne budynku – na czym polega

Świadectwo energetyczne budynku to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące liczby energii niezbędnej do ogrzania budynku. Jest ona obliczana w oparciu o porównanie liczby ciepła zużywanej przez cały sezon do spełnienia potrzeb mieszkańców budynku. Świadectwo energetyczne budynku szczególnie ważne okazuje się dla budynków używanych przez państwowe organy oraz tych, które mają powierzchnię większą niż 500 m2 – tam świadectwo energetyczne powinno znaleźć się w miejscu widocznym dla wszystkich mieszkańców.

Komu zlecić wykonanie Świadectwa energetyczne budynków?

Jak nietrudno stwierdzić, świadectwo energetyczne budynku musi być wykonane przez certyfikowanych specjalistów. To natomiast sprawia, że ich znalezienie na pewno nie okaże się kłopotem tak poważnym, jak w przypadku wielu innych usług – tym bardziej, że świadczące je firmy funkcjonują w różnych większych miejscowościach. O wiele ważniejsze okazuje się bowiem to, by nie zapominać o tym, by wyszukać fachowca w odpowiednim czasie. Świadectwa energetyczne budynków obowiązują bowiem tylko przez 10 lat – następnie musimy przeprowadzić je ponownie.